Sustenabilitatea proiectului POSDRU /181/2.2/S/ 152681 cu titlul „Să învăţăm împreună – pentru a nu abandona şcoala” Beneficiar: Școala Gimnazială ,, Dr. Ilie Pavel” Râmnicu Sărat

prof. Gobeajă Monica Teodora

top

DSC_0189

 

Școala Gimnazială ,, Dr. Ilie Pavel” Rm. Sărat, Buzău în parteneriat cu Școala Gimnazială Coțofănești Bacău, a implementat proiectul ,, Să învățăm împreună – pentru a nu abandona școala”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, domeniul major de intervenţie 2.2. „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”.

Obiectivul general al proiectului: Diminuarea numarului de persoane care se află în risc de abandon școlar și prevenirea fenomenului de parăsire timpurie a școlii în randul elevilor proveniți din medii dezavantajate, rurale sau foste industrializate din regiunile SE si Est, folosind metode integrate, moderne de prevenție și combatere a părăsirii școlarității în vederea creșterii integrării sociale și a angajabilității la nivel local și regional.

buna          Valoarea proiectului de 6.577.151,12 lei a permis achiziționarea de echipamente ( table interactive, videoproiectoare, ecrane de proiecție, laptopuri, imprimante, flipchart-uri, camere video etc.) pentru ambele școli și derularea de activități educative, rechizite, subvenții, masă caldă pentru toți beneficiarii proiectului.

Beneficiarii proiectului sunt 300 cursanți, distribuiți astfel: 200 cursanți înscriși în vederea prevenirii părăsirii timpurii a școlii, 100 înscriși la cursurile  A doua șansă,  organizate pentru cei care au abandonat școala și au conștientizat mai târziu importanța educației în viața lor. Din numărul total de cursanți 200 și-au desfășurat activitatea la Școala Gimnazială ,, Dr. Ilie Pavel” Rm. Sărat, Buzău și 100 la Școala Gimnazială Coțofănești, Bacău.

DSC_0178          Activitățile proiectului au constat atât în remediere școlară cât și în cercuri educative în cadrul cărora   s-au desfățurat activități de limbă franceză, origami, aplicații pe calculator, cântec, joc și voie bună, geografia județului etc.

Parteneriatul dintre cele doua școli a fost benefic datorită schimbului de bune practice între cadrele didactice, care au avut deschiderea și dorința de a învăța unele de la altele.

În prezent sălile de clasă sunt dotate cu table interactive, videoproiectoare, ecrane de proiecție, laptop, imprimantă, flipchart care oferă posibilitate cadrelor didactice și elevilor să lucreze interactiv, oportunitate de care nu beneficiază multe școli. Acestea au fost folosite și în cadrul activităților extrașcolare, a serbărilor școlare și cercurilor pedagogice.

DSC_0176          Programele de remediere școlară derulate și în prezent la nivelul școlii, se bazează  pe curriculum elaborate în timpul proiectului, care s-a demonstrat a fi eficient. Elevii care rămăseseră în urmă cu materia,  datorită absențelor, se simțeau marginalizați, se plictiseau la cursuri motiv pentru care începeau să lipsească voluntar. Prin continuarea remedierii școlare s-a eliminat aceasta cauză a absenteismului școlar.

Mobilizarea elevilor în activități ce au ca scop dezvoltarea abilităților antreprenoriale pentru viitor, este o altă practică pe care cadrele didactice au învățat să o valorifice în timpul proiectului.

Se pune accent pe rezultatele pozitive ale proiectului pentru a determina persoanele care au părăsit timpuriu școala să-și dorească continuarea studiilor.

În concluzie, implementarea proiectului a avut efecte pozitive, atât asupra procesului didactic cât și asupra comunității.

*Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Partajează şi tu pe:
Facebook Twitter Plusone Stumbleupon Delicious Tumblr Linkedin Email Print
Pin It

Lasă un răspuns