Neron Lupaşcu

neron lupascuLupta pentru prevenirea şi stingerea incendiilor în ţara noastră  a început în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, această luptă s-a desfăşurat instituţionalizat în oraşele reşedinţă de judeţ Buzău şi Rm.Sărat.
După 1859, buna organizare şi desfăşurare a activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor în oraşele Buzău şi Rm.Sărat a întâmpinat greutăţi şi piedici din partea proprietarilor la scosul coşurilor în afara acoperişului la înlocuirea coşurilor de nuiele cu cele de zid, la iluminatul public al oraşului.
În perspectiva istorică, legea din 12 martie 1874 reprezintă, aşadar, actul de naştere pentru pompierii militari din Buzău.
Conform legii din 12 martie, pompierii din oraşele Buzău, Giurgiu şi Ploieşti sunt în sarcina Ministerului de Război. Secţia de pompieri buzoiană depindea de aceea din Ploieşti şi era formată din 52 soldaţi.
La 9 iulie 1891, prin Ordinul General nr.3149 s-au desfiinţat  bateriile de pompieri artilerişti,  constituindu-se în oraşele în care existau astfel de unităţi secţii de pompieri. Mărimea secţiei urma să fie stabilită în raport cu dimensiunea oraşului. Secţia din Buzău urma să dispună de un efectiv format din un sergent major, trei sergenţi, şase caporali, 30 soldaţi şi 20 cai.
Ordinul nr.3149 din 1891 a deschis o nouă etapă în procesul de instituţionalizare a serviciului pompierilor militari, ea constând în desprinderea pompierilor de regimentele de artilerie şi constituirea lor într-o unitate militară cu o singură misiune – lupta contra incendiilor.

Neron Lupaşcu, un  nume de referinţă în istoria armei pompierilor

 Ca şi căpitanul  Pavel Zăgănescu, Neron Lupaşcu se naşte în Rm.Sărat. Fiul lui Gheorghe Lupaşcu, veteran al Războiului de Independenţă şi fost comandant al pompierilor militari din Brăila şi Roman, a urmat gimnaziul şi liceul militar, după care a mers la Şcoala de Ofiţeri, unde s-a specializat ca ofiţer de artilerie.
A activat în Divizia a III-a Artilerie şi în serviciul personal al ministrului de război, iar la 37 de ani a fost transferat, având gradul de maior, la Corpul Pompierilor Militari, unde a fost şef al serviciului tehnic şi ajutor al comandantului. În 1937, devenit comandant al Corpului Pompierilor militari, iar în această calitate a constituit grupurile teritoriale de pompieri şi a dispus înfiinţarea a încă 21 de companii şi secţii, arătându-se interesat şi de îmbunătăţirea dotării cu tehnică de luptă. A publicat numeroase materiale de specialitate şi a fost decorat de regele Carol al II-lea cu ordinul Steaua României în grad de cavaler. S-a trecut în rezervă în 1941, după 30 de ani de activitate.
Ca semn de recunoştinţă pentru activitatea pe care a desfăşurat-o pe parcursul vieţii, pompierii buzoieni au decis să cinstească memoria acestuia, iar instituţia să poarte numele de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Neron Lupascu” al judeţului  Buzău .

Autor: IPJ BUZAU

 

Partajează şi tu pe:
Facebook Twitter Plusone Stumbleupon Delicious Tumblr Linkedin Email Print
Pin It

Lasă un răspuns